Gradul didactic I

Documente necesare în vederea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice
Gradul didactic I seria 2021-2023

Informaţii la telefon 0769076857

În perioada 9 August- 20 August 2021, concediu de odihnă secretariat D.P.P.D. (Nu se primesc lucrări grad didactic I în această perioadă)

Achitarea taxei de înscriere la colocviu grad I – 150 lei

Beneficiar: UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

 Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste