Gradul didactic I

Documente necesare în vederea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice
Gradul didactic I seria 2022-2024

Informaţii la telefon 0769076857

Achitarea taxei de înscriere la colocviu grad I – 150 lei

Beneficiar: UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

 Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste