Gradul didactic I

Anunțuri

Anunț grad didactic I

Se eliberează Certificatele de  Grad didactic I, seria 2021-2023

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Targoviste, Dambovita

PROGRAM PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Luni – Joi: 12.00 – 15.00

Telefon: 0740 068482

Organizarea și desfășurarea examenului pentru gradul didactic I

Documente necesare în vederea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice
Gradul didactic I seria 2024-2026

Informaţii la telefon 0769076857

Achitarea taxei de înscriere la colocviu grad I – 200 lei

Beneficiar: UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

 Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste