Taxe

ACHITAREA ONLINE A TAXELOR DE STUDIU / ALTE TAXE

Taxele de înscriere și de şcolarizare se pot plăti la casieria UVT sau prin transfer bancar în contul: Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE Cod fiscal al instituţiei: 4279685 Cont: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste Pe ordinul de plată se vor menţiona următoarele:

Pentru Studenți: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, programul de formare psihopedagogică Nivel I/Nivel II, anul de studiu, tipulde taxă(studiu, refacerea unei discipline, suținere examen final etc).

Pentru Cursanți: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, Nivelul I- Regim Postuniversitar, tipul de taxă (studiu, refacerea unei discipline, suținere examen final etc). CNP-ul, numele şi prenumele studentului, Nivelul II- Regim Postuniversitar, tipul de taxă, (studiu, refacerea unei discipline, suținere examen final etc). În cazul taxei de refacerea unei disciplinei se va preciza şi disciplina de învăţământ.

 

Documente atașate