Taxe

ACHITAREA ONLINE A TAXELOR DE STUDIU / ALTE TAXE

Este disponibilă plata online a tuturor taxelor (studii, cazare, disciplină, alte taxe) din platforma web pentru studenții care se găsesc la adresa ums.valahia.ro

Informații detaliate referitoare la modul de efectuare a plăților se găsesc în mini-manual aferent plății online