Admitere

ALEGE SĂ FII PROFESOR!

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru următoarele programe de formare psihopedagogică:

Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat pe parcursul studiilor universitare de licență, monospecializare/dublă specializare;

Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat pe parcursul studiilor universitare de masterat;

Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor de licență (monospecializare/dublă specializare) sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.

Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor universitare de masterat sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.

Precizări suplimentare

Studenţii/cursanţii înscrişi la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul I şi Nivelul II, vor susține o probă eliminatorie de interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică. Interviul este organizat, fără a aplica niciun fel de criterii discriminatorii, de către o comisie formată din cadre didactice ale D.P.P.D., acordându-se calificativele „admis” sau „respins”.

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul I şi Nivelul II, a candidaților declarați „admiși” în urma susținerii probei de interviu, se va realiza conform criteriilor de admitere și departajare, prezentate în anexă, în limita locurilor pentru care se organizează concursul de admitere și în raport cu cifra de școlarizare aprobată pentru acest program de studii. (conform Anexei 1 Criterii de admitere și departajare – Metodologia de admitere la Programele de formare psihopedagogică).

Prezentarea detaliată a condițiilor de înscriere, pentru fiecare dintre programele de formare psihopedagogică, poate fi accesată pe site-ul D.P.P.D., în secțiunea: Condiții de Înscriere.

Alte informații puteți obține la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Vă aşteptăm!