Admitere

ALEGE SĂ FII PROFESOR!

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru următoarele programe de formare psihopedagogică:

Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat pe parcursul studiilor universitare de licență, monospecializare/dublă specializare;

Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat pe parcursul studiilor universitare de masterat;

Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor de licență (monospecializare/dublă specializare) sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.

Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor universitare de masterat sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.

Pentru anul universitar 2020-2021, în vederea înscrierii la unul dintre programele de formare psihopedagogică enumerate anterior, candidații trebuie să parcurgă următoarele etape:

I. Etapa de înscriere se va realiza în sistem online, în perioada 01-28.09.2020, prin transmiterea documentelor de înscriere (cererea de înscriere completată și documentele menționate ca anexe), la adresa de e-mail : dppdvalahia@gmail.com;

II. Susținerea interviului de admitere, în sistem online, în perioada 21-30.09.2020, utilizând aplicația Zoom, conform planificării afișate pe site-ul D.P.P.D (http://dppd.valahia.ro) și accesând link-ul indicat;

III. Depunerea dosarului de înscriere în format letric și încheierea contractelor de studii pentru candidații declarați admiși, în perioada 23-30.09.2020, (la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Corpul H, parter, str. Lt. Stancu Ion, Luni – Vineri: 9,00-16,00, Tel. 0245.220694, 0769076857).

Precizări suplimentare

Admiterea la programele de formare psihopedagogică se realizează pe baza susținerii unui interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivației și a atitudinii față de profesia didactică. Interviul este organizat, fără a aplica niciun fel de criterii discriminatorii, de către o comisie formată din cadre didactice ale D.P.P.D., fiind acordate calificativele: „admis” sau „respins”.

Prezentarea detaliată a condițiilor de înscriere, pentru fiecare dintre programele de formare psihopedagogică, poate fi accesată pe site-ul D.P.P.D., în secțiunea: Condiții de Înscriere.

Alte informații puteți obține la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Vă aşteptăm!