Proiecte de cercetare-dezvoltare

Proiecte, granturi și contracte de cercetare științifică, proiecte de dezvoltare instituțională și educaționale, în care membrii Centrului de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I.T. Radu” au fost fie coordonatori, fie au făcut parte din echipa de management și/sau de implementare:

A. Internaționale
• ERASMUS+ Project (KA2 Action): “Next Generation Science Standards through STEAM – NGSS” – 2020-1-TR01-KA201-0944 (2020-2023);
• Horizon 2020 Project (H2020-EU.5.d. – code 872814): “CONNECT: Inclusive open schooling through engaging and future oriented science ” (2020-2023);
• ERASMUS+ Project (KA3 Action): “Raise Against Intolerance. New Bridges on the Web – RAIN.BOW” – 612131- EPP-1-2019-1-ITEPPKA3-IPI-SOCIN (2020-2023);
• ERASMUS+ Project (KA2 Action): “Didactic QUALity Assessment for Innovation of Teaching and Learning Improvement – QUALITI” – 2019-1-IT02-KA203-063157 (2019-2022);
• ERASMUS+ Project (KA2 Action): “A.C.C.E.S.S. – Active Cross-sectoral Cooperation for Educational and Social Success” – 2018-1-IT02-KA201-048481 (2018-2021);
• ERASMUS+ Project (KA2 Action): “IoT in Education – We are the makers!” – 2017-1-DE03-KA201-035615 (2017-2020);
• FP7 Project (SiS.2013.2.2.1-1 – code 612269): “ENGAGE – Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science” (2014-2017);
• ERASMUS+ Project (KA2 Action): “EduForHealth – Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education” – 2014-1-RO01-KA200-002931 (2014-2016);
• FP7 Project (SiS.2013.2.2.1-1 – code 612367): “IRRESISTIBLE – Including Responsible Research and Innovation in Cutting Edge Science and Inquiry-based Science Education to Improve Teacher’s Ability of Bridging Learning Environments” (2013-2016);
• FP7 Project (SiS-2010-2.2.1.1 – code 266589): “PROFILES – Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science” (2011-2015);
• LLP Project (KA3 Action): “NTSE – Nano-Tech Science Education” – 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP (2011-2013);
• LLP Project (CMP Action): “SUSTAIN – Sustaining Development in Early School Education” – 518321-LLP-1-2011-1-TR-COMENIUS-CMP (2011-2013);
• LLP Project (KA3 Action): “CoCreat – Enabling Creative Collaboration through Supportive Technologies” – 511733-LLP-1-2010-1-FI-KA3-KA3MP (2010-2013);
B. Naționale

• PN III – UEFISCDI (Programul 3 – Cooperarea Europeană și Internațională): “Școală deschisă incluzivă prin științe captivante și orientate spre viitor” – PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0103 (2021-2022);
• FDI (CNFIS-FDI-2020-0462): “Etică, profesionalism şi performanţă – garanţi ai culturii calităţii academice – GarantEQ” (mai-decembrie 2020);
• FDI (CNFIS-FDI-2019-0225): “Comunicare, calitate, etică – piloni ai succesului academic” (mai-decembrie 2019);
• FDI (CNFIS-FDI-2018-0069): “Calitate, etică și integritate academică – fundamente pentru optimizarea activității didactice” (mai-decembrie 2018);
• ROSE – Schema de granturi competitive pentru universități – Centre de Învățare (I/CI/10 – Acord de Grant 81/SGU/cili/18.12.2017): “Centrul de Învățare “Pro Academica” – Servicii și suport logistic pentru studenți” (2017-2020);
• POS-DRU (POSDRU/157/1.3/S/141587): “Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și Științe ale naturii – ProWeb” (2014-2015);
• POS-DRU (POSDRU 156/1.2/G/137464): “EduWeb – Noi competențe privind utilizarea aplicațiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale – o garanţie a calităţii calificărilor universitare” (2014-2015);