Gradul didactic II

În atenția candidaților înscriși la examenul pentru obținerea gradului didactic II seria 2020 Contul Universității VALAHIA din Târgoviște Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE Cod fiscal al instituţiei: 4279685 Cont: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste

Taxă înscriere grad didactic II – 100 lei

Pentru verificare dosar de înscriere la gradul didactic II, toți condidații să sune la telefon 0769076857 până la data de 21.08.2020, de luni până vineri între orele 12 – 14

II. Categoria de personal didactic: Invatatori/Institutori/Profesori pentru Invatamant primar

Discipline de examen:Metodica predarii limbii si literaturii romane, metodica predarii matematicii/ scris

1. Metodica predării limbii și literaturii române Invatatori/Institutori/Prof. inv. primar
2. Metodica predării matematicii Invatatori/Institutori/Prof. inv.primar

Discipline de examen: Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala/ scris:

Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala Invatatori/Institutori/Prof. inv. primar

III. Categoria de personal didactic: Educatoare/Institutori/Profesori pentru Invatamant prescolar

Discipline de examen:Metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatii instructiv-educative in gradinita de copii/ scris
1. Metodica predării limbii române și literaturii pentru copii Educatoare/Institutori/Prof. inv.prescolar
2. Metodica predării activităților instructiv educative în grădinița de copii_Educatoare/Institutori/Prof. inv.prescolar
Discipline de examen: Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala/ scris
Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala_Educatoare/Institutori/Prof. inv. prescolar