Gradul didactic II

ANUNȚ IMPORTANT!

 

Se eliberează certificatele de grad didactic II, 2021-     Telefon acte studii 0740068482

 

Vă informăm că a fost modificată Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prin OMEC nr. 3713/21 aprilie 2021. Astfel, examenul pentru obținerea  gradului didactic II în învățământ  se va desfășura în ultima săptămână din luna august, si va consta în susținerea unei probe scrise, cu durata de 3 ore, care conține un subiect cu elemente de pedagogie și de psihologie și un subiect cu elemente din didactica/metodica specialității. Calendarul detaliat, pe specializări urmează să fie afișat în timp util.

În atenția candidaților înscriși la examenul pentru obținerea gradului didactic II seria 2021 Contul Universității VALAHIA din Târgoviște Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE Cod fiscal al instituţiei: 4279685 Cont: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste

Taxă înscriere grad didactic II – 100 lei

Cererile pentru înscriere la cursurile de pregătire în vederea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II se primesc pe adresa dppdvalahia@yahoo.com, până la data de 09.07.2021. Activitățile de pregătire în vederea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II se organizează numai pentru candidații înscriși la centrul de perfecționare din Universitatea Valahia.

Pentru verificare dosar de înscriere la gradul didactic II, toți candidații să sune la telefon 0769076857 în perioada 26 iulie – 30 iulie 2021, între orele 12 – 14

II. Categoria de personal didactic: Invatatori/Institutori/Profesori pentru Invatamant primar

Discipline de examen:Metodica predarii limbii si literaturii romane, metodica predarii matematicii/ scris

1. Metodica predării limbii și literaturii române Invatatori/Institutori/Prof. inv. primar
2. Metodica predării matematicii Invatatori/Institutori/Prof. inv.primar

Discipline de examen: Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala/ scris:

Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala Invatatori/Institutori/Prof. inv. primar

III. Categoria de personal didactic: Educatoare/Institutori/Profesori pentru Invatamant prescolar

Discipline de examen:Metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatii instructiv-educative in gradinita de copii/ scris
1. Metodica predării limbii române și literaturii pentru copii Educatoare/Institutori/Prof. inv.prescolar
2. Metodica predării activităților instructiv educative în grădinița de copii_Educatoare/Institutori/Prof. inv.prescolar
Discipline de examen: Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala/ scris
Pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala_Educatoare/Institutori/Prof. inv. prescolar