Programe de formare psihopedagogică

D.P.P.D. din cadrul UVT organizează în prezent 4 tipuri de programe de formare psihopedagogică de nivel I şi nivel II, în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în condiţiile stabilite prin Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică:
Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat pe parcursul studiilor universitare de licență, monospecializare/dublă specializare;
Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat pe parcursul studiilor universitare de masterat;
Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor de licență (monospecializare/dublă specializare) sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.
Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat în regim postuniversitar, după absolvirea studiilor universitare de masterat sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele normative în vigoare.