Anunţ important Nivel I si Nivel  II

Studentii si cursantii care au absolvit Nivelul I respectiv Nivelul II, pentru a ridica certificatele sunt rugaţi să se prezinte cu 2 fotografii 3/4 color pe hârtie fotografică

Metodologie de finalizare a Programului de formare psihopedagogica