Structură

Regulament

Activități planificate pentru anul universitar 2018-2019

 

 

 

În atenția candidaților înscriși la colocviul pentru obținerea gradului didactic I seria 2019-2021

Taxa în valoare de 150 lei se achită la casieria Rectoratului , str. Bd. Carol I, Nr. 2

sau

Contul Universității  VALAHIA din Târgoviște deschis la Trezoreria Târgovişte:

Cod fiscal  4279685

RO81TREZ27120F330500XXXX.

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicita echivalarea pe baza ECTS/SECT, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5553/2011, cu modificarile si completarile ulterioare – Seria 2018

Brăila

Brașov

București

Buzău

Călărași

Dâmbovița

Galați

Giurgiu

Ialomița

Neamț

Prahova

Tulcea

Programarea cursurilor de pregatire pentru sustinerea examenelor de obtinere a gradului didactic II - SERIA 2018

În atenția candidaților înscriși la examenul pentru obținerea gradului didactic II seria 2018

Taxa în valoare de 100 lei se achită la casieria Rectoratului , str. Bd. Carol I, Nr. 2

sau

Contul Universității  VALAHIA din Târgoviște deschis la Trezoreria Târgovişte:

Cod fiscal  4279685

RO81TREZ27120F330500XXXX.

Programarea examenului pentru obtinerea gradului didactic II

Programe discipline de examen- grad didactic II