Structură

Regulament

Activități planificate pentru anul universitar 2017-2018

 

 

 

În atenția candidaților înscriși la colocviul pentru obținerea gradului didactic I seria 2017-2020

Taxa în valoare de 150 lei se achită la casieria Rectoratului , str. Bd. Carol I, Nr. 2

sau

Contul Universității  VALAHIA din Târgoviște deschis la Trezoreria Târgovişte:

Cod fiscal  4279685

RO81TREZ27120F330500XXXX.