Anunturi

Contul Universității  VALAHIA din Târgoviște deschis la Trezoreria Târgovişte:

Cod fiscal  4279685

RO81TREZ27120F330500XXXX.